Na naše zdravlje bitno utiče vazduh koji udišemo u zatvorenom prostoru. Prilikom boravka u objektima sa centralnom ventilacijom, mogu se javiti malaksalost, glavobolja, problemi sa disanjem. Prisustvo raznih grinja, bakterija i virusa u ventilacionim sistemima mogu biti uzročnici raznih alergija i bolesti.

Samostalna zanatska radnja „HEM-VES 2“ pruža usluge čišćenja i diezinfekcije ventilacionih i klima ventilacionih sistema sa ciljem suzbijanja raznih bolesti i alergija.

Pored čišćenja “HEM-VES 2” pruža i usluge projektovanja i montaže ventilacionih i klima ventilacionih sistema.