Usled nakupljanja nečistoća (lišće, mahovina, ostataka građevinskog materijala…) smanjuje se osnovna funkicija oluka da prihvati svu vodu koja se sliva niz krovne površine i da je na pravi način i ciljano odvodi.

Samostalna zanatska radnja “HEM-VES 2” pruža vam usluge čišćenja horizontalnih i vertikalnih oluka mehaničkim i hidromehaničkim putem od naslaga lišća, mahovina i zaostalih nečistoća sa odvoženjem depozita.

01
01
02
02
03
03