Samostalna zanatska radnja „HEM-VES 2“ osnovana je 2003. godine sa sedištem u Beogradu. Vlasnik i osnivač je Radomir Mitrović.
Dugi niz godina „HEM-VES 2“ uspešno pruža usluge čišćenja i servisiranja termoenergetskih postrojenja i opreme, pružanje dimničarskih usluga, održavanja masne (kuhinjske) i suve ventilacije kao i upravljanje otpadom (otpad iz procesa čišćenja).