Prilikom sagorevanja pogonskog goriva na zidovima dimnjaka se nagomilava produkt sagorevanja i na taj način sprečava da dimnjak obavlja svoju funkciju (promajom dovede u ložište potrebnu količinu kiseonika i da odvede u atmosferu gasove stvorene sagorevanjem).

Samostalna zanatska radnja “HEM-VES 2” vrši usluge čišćenja dimnjaka (sa krova ili kroz vratanca dimnjaka) od produkta sagorevanja i to:
► Mehaničkim putem (Mehaničko čišćenje se vrši štoserom (sajlom) sa čeličnom četkom)
► Spaljivanjem dimnjaka (Ovaj princip čišćenja dimnjaka se sprovodi kada nakon mehaničkog čišćenja na zidovima dimnjaka ostane određena količina smole)